Anthocerotophyta

Anthocerotophyta

Anthocerotophyta Schljakov.
Engl.: hornworts.
Deu.: Hornmoose.
Fran.: anthocérotes.
Sven.: nålfruktsmossor.
Suom.: sarvisammalet.