Eneberg, 1915: Insamling af Inhemska Växtdroger.

Scanned version copyright © 2007–2024 Henriette Kress.


Bild: Titelsida, Eneberg. Agrikultur-ekonomiska Försökanstaltens Landtmannaskrifter N:o 4
Utgifven under medvärkan af Finlands Medicinalväxtodlings- och insamlings Andelslag M. B. T.


Korta Anvisningar

för

Insamling af Inhemska Växtdroger

Sammanställda af

Emil Edv. Eneberg

Helsingfors, 1915
Kejserliga Senatens Tryckeri


Ex Herbis Remedium!


Pris 75 Penni.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.