Boierth, 1919: Kryddor och kryddodling.

Bild: Titelsida: Kryddor och kryddodling.Scanned version copyright © 2008–2024 Henriette Kress.


Praktiska Handböcker 3.

Kryddor och Kryddodling

av

Pehr Boierth

Föreståndare för Uppsala stads planteringar
Tidigare förordnad att förestå naturhistoriska riksmuséets parkallänngingar, vetenskapsakademien


Stockholm, Björck & Börjesson


Stockholm 1919
A-B. Fahlcrantz' Boktryckeri.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.