Lönnrot, 1866: Flora Fennica - Suomen Kasvio.

Scanned version copyright © 2002–2024 Henriette Kress.


Flora Fennica. - Suomen Kasvio.

Elias Lönnrot ja Th. Saelan, 1866.

Selityksiä - Parhaat palat

Kasvitieteellisiä termejä
I osa: luokat, lahkot ja suvut Linne'in siitin-järestössä
II osa: Suomen Kasvio luontais-järestössä.
I. Yksisirkkaisia.
1 heimo. -- Gramineae. Heinäkasveja. (R98: Poaceae.)
1 jako. -- Clisantheae.
1 parvi. -- Nardeae.
Nardus L. Ukonparta. (R98: jäkit) Ängsborst.
2 parvi. -- Phalarideae.
Anthoxanthum L. Simake. Vårbrodd.
Hierochloë Gmel. Maarianheinä. Myskegräs.
Digraphis Trin. Helpi. Rörflen. (R98: Phalaris L., helvet)
3 parvi. -- Alopecureae.
Phleum L. Tähkäheinä, tähkiö. Timotejgräs.
Alopecurus L. Puntarpää. Ängskafle.
4 parvi. -- Seslerieae.
Sesleria Scop. Lupikka. Elfexing.
5 parvi. -- Paniceae.
Setaria PB. Pantaheinä. Kafvelhirs.
2 jako. -- Eyryantheae.
1 parvi. -- Agrostideae.
Mühlenbergia Schreb. Hajuheinä. (R98: Cinna L.)
Milium L. Tesmä. Amur. (R98: tesmat.)
Agrostis L. Rölli. Ängshven.
Apera Adans. Luoho. Åkerhven.
Calamagrostis Roth. Kastikka. Rörhven.
Phragmites Trin. Ruoko. Vass.
2 parvi. -- Aveneae.
Melica L. Helmikkä. Slokgräs.
Holcus L. Mesiheinä. Mjuktåtel.
Vahlodea Fr. Rusolatwa. (R98: lapinlauhat.)
Aira L. Lauha. Ängståtel. (R98: kääpiölauhat.)
Avena L. Kaura. Hafre.
Triodia RBr. Hina. Tandsvingel.
Fluminia Fr. Piuru. Vass-svingel.
3 parvi. -- Festuceae.
Enodium Gaud. Siniheinä. Blåtåtel.
Colpodium Trin. Lapinhilpi. Finntåtel.
Catabrosa PB. Hilpi.
Glyceria RBr. Sorsanheinä, sorsimo. Vattengröe.
Poa L. Nurmikka. Ängsgröe.
Briza L. Räpelö. Darrgräs.
Bromus L. Kattara. Losta.
Festuca L. Nata. Ängsvingel.
Dactylis L. Koiranruoho. Hundexing.
Cynosurus L. Sukapää. Kammexing.
4 parvi. -- Hordeineae.
Brachypodium PB. Aroluste. Axsvingel.
Lolium L. Luste. Repe. (R98: raiheinät.)
Elymus L. Rantawehnä. (R98: Leymus Hochst., rantavehnät.)
Triticum L. Wehnä. Vildhvete. (R98: Elymus L., villivehnät.)
2 heimo. -- Cyperaceae. Sarakasveja.
1 parvi. -- Cariceae.
Kobresia Willd. Sarake.
Carex L. Sara. Starr.
2 parvi. -- Scirpeae.
Eriophorum L. Niittuwilla. -- Ängsull.
Trichophorum Pers. Suowilla. Mossatof.
Heleocharis RBr. Luikka Knappsäf.
Scirpus L. Kaisla. Säf.
Rhynchospora Vahl. Piirtoheinä. Myr-agh.
3 heimo. -- Typhaceae. Osmankäämisiä.
Sparganium L. Palpakko. Igelknopp.
Typha L. Osmankäämi. Kafveldun.
4 heimo. -- Potamogetonaceae. Vitakasveja.
1 parvi. -- Zostereae.
Zostera L. Ajokas. Bandtång.
2 parvi. -- Potameae.
Zannichellia L. Haura.
Ruppia L. Lima. (R98: Ruppia L., hapsikat.)
Potamogeton L. Wita. Vattennate.
5 heimo. -- Araceae. Vehkaisia.
1 parvi. -- Lemneae.
Lemna L. Limaska. Andmat.
2 parvi. -- Acoroideae.
Acorus L. Kalmojuuri. Kalmus.
3 parvi. -- Aroideae.
Calla L. Wehka, Suowehka. Missne.
6 heimo. -- Juncaceae. Vihviläisiä.
Luzula DC. Piippo. Bladtång.
Juncus L. Wihwilä. Tåg.
7 heimo. -- Nartheciaceae.
Tofieldia Huds. Karhunheinä.
8 heimo. -- Alismaceae. Sarpiokasveja.
1 parvi. -- Juncagineae.
Triglochin L. Suolake. Sälting.
Scheuchzeria L. Lewäkkö.
2 parvi. -- Alismeae.
Sagittaria L. Keiholehti. Pilört.
Alisma L. Sarpio. Svalting.
3 parvi. -- Butomeae.
Butomus L. Rimpi. Blomvass.
9 heimo. -- Colchicaceae.
Veratrum L. Pärskäjuuri. Prustrot.
10 heimo. -- Liliaceae. Liljakasveja.
1 parvi. -- Asparageae.
Paris L. Sudenmarja. Trollört.
Majanthemum DC. Orawanmarja. Ekorrbär.
Convallaria L. Kielo. Konvalje.
2 parvi. -- Asphodeleae.
Gagea Salisb. Käenrieska. Vårlök.
Allium L. Laukka. Lök.
11 heimo. -- Najadaceae.
Najas L. Näkinruoho.
12 heimo. -- Hydrocharidaceae. Kilpukkaisia.
Hydrocharis L. Kilpukka. Dyblad.
Stratiotes L. Sahalehti. Vattenaloë.
13 heimo. -- Iridaceae. Kurenmiekkaisia.
Iris L. Kurenmiekka. Svärdslilja.
14 heimo. -- Orchidaceae. Kämmekkäisiä.
1 parvi. -- Cypripedieae.
Cypripedium. Käenwirsu. Guckuskor.
2 parvi. -- Vandeae.
Calypso Salisb. Neidenkenkä. Jungfrutoffel.
3 parvi. -- Malaxideae.
Corallorrhiza Hall. Harajuuri. Korallrot.
Malaxis Sw. Suowalkku. Myggblomster.
4 parvi. -- Neottieae.
Neottia L. Pesäke. Nästrot.
Listera RBr. Kaksikko.
Epipactis Crantz. Neidenwaippa. Knipprot.
Cephalanthera Rich. Walkku. Skogslilja.
Goodyera RBr. Yöwilkka.
Epipogium Gmel. Metsän-emä. Skogsfru.
5 parvi. -- Ophrydeae.
Herminium L. Mesikukka. Desmansblomma.
Chamaeorchis Rich. Orhukka. Dvergyxne.
Ophrys L. Orho. Flugyxne.
Coeloglossum Hn. Maariankämmä. Pungyxlle.
Platanthera Rich. Lehdokki. Skogsviol.
Gymnadenia RBr. Kirkiheinä. Brudgran.
Orchis L. Kämmekkä. Yxne.s
II. -- Kaksisirkkaisia.
15 heimo. -- Synanthereae. Yhdisposisia. (R98: Asteraceae, asterikasvit.)
1 jako. -- Corymbiferae.
1 parvi. -- Senecioneae.
Bidens L. Rusokki. Brunskära.
Chrysanthemum L. Päiwänkukka. Prestkrage.
Matricaria L. Saunakukka, Saunio. Sötblomster.
Tripleurospermum Schultz. Harakanhattu. Hvitkullor.
Anthemis L. Sauramo. Åkerkullor.
Achillea L. Kärsämö. Rölleka.
Tanacetum L. Pietaryrtti. Renfana.
Artemisia L. Maruna. Malört.
Ligularia Cass. Nauhus.
Arnica L. Arnika. Hästfibler.
Cineraria L. Tuhko. Askört.
Senecio L. Peltowilla, Willakko. Boört.
Gnaphalium L. Jäkkärä. Tofsblomster.
Antennaria Gaertn. Käpälä. Kattfot.
Filago L. Tulenlento. Ullblomster.
2 parvi. -- Astereae.
Inula L. Hirwenjuuri. ÅIandsrot.
Aster L. Asteri. Aster.
Erigeron L. Kallioinen. Binka.
Solidago L. Piisku. Guldris.
3 parvi. -- Eupatorieae.
Eupatorium L. Punalatwa. Flockblomster.
Petasites Tourn. Ruttojuuri. Pestrot.
Tussilago L. Leskenlehti. Hästhof
2 jako. -- Cynarocephalae.
Centaurea L. Kaunokki. Klint.
Saussurea DC. Lääte. Lappskära.
Carlina L. Kurho. Spåmanstistel.
Carduus L. Karhiainen. Tomttistel.
Cirsium Tourn. Ohdake. Tistel.
Lappa Tourn. Takiainen. Kardborre. (R98: Arctium L., takiaiset)
3 jako. -- Cichorieae.
Mulgedium Less. Herukka. Tolta.
Sonchus L. Walwatti. Mjölktistel.
Lactuca L. Wuohenkaali. Vildsalat.
Lapsana L. Linnunkaali. Tomtört.
Tragopogon L. Pukinparta. Salsofi.
Scorzonera L. Sikojuuri. Ormrot.
Picris L. Kitkerö. Bittermjölk.
Crepis L. Keltto. Krepe.
Hieracium L. Keltanunnu, Keltano. Hökblomster.
Taraxacum L. Maitiainen. Smörblomster.
Leontodon L. Woikukka. Mjölkblomster.
Hypochaeris L. Häränsilmä. Fibler.
16 heimo. -- Dipsacaceae.
Trichera Schrad. Ruusuruoho. Åkervädd.
Succisa Koch. Purtojuuri. Ängsvädd.s
17 heimo. -- Valerianaceae. Virmajuurisia.
(R98: Caprifoliaceae:) Viburnum L. Heisi. Olvon.
Valeriana L. Wirmajuuri. Vendelrot.
Valerianella Mönch. Peltokaali. Åkersalat.
18 heimo. -- Rubiaceae. Matarakasveja.
Galium L. Matara. Måra.
Asperula L. Maratti. Madra.
19 heimo. -- Caprifoliaceae. Kuusamakasveja.
Lonicera L. Kuusama. Try.
Linnaea Gron. Wanamo.
20 heimo. -- Campanulaceae. Kellokasveja.
Campanula L. Kello. Blåklocka.
Jasione L. Munkki. Monke.
21 heimo. -- Lobeliaceae. Nuottaruohoisia.
(R98: Campanulaceae:) Lobelia L. Nuottaruoho.
22 heimo. -- Convolvulaceae. Kiertokasveja.
Convolvulus L. Kierto. Vinda.
(R98: Cuscutaceae:) Cuscuta L. Humala-wieras. Snarrefva.
23 heimo. -- Boraginaceae. Karhealehtisiä.
Symphytum L. Raunionyrtti. Vallört.
Anchusa L. Häränkieli. Oxtunga.
Lycopsis L. Rasti. Rast.
Myosotis L. Lemmikki. Förgätmigej.
Lithospermum L. Rusojuuri. Sminkrot.
Stenhammaria Reich. Halikka.
Pulmonaria L. Imikkä. Lungört.
Echium L. Neidonkieli. Blåkunt.
Cynoglossum L. Koirankieli. Hundtunga.
Echinospermum Sw. Sirkunjywä. Piggfrö.
Asperugo L. Terhi. Paddfot.
24 heimo. -- Labiatae. Huulikukkaisia. (R98: Lamiaceae, huulikukkaiskasvit.)
1 parvi. -- Mentheae.
Mentha L. Minttu. Mynta.
Lycopus L. Rantayrtti. Kloört.
2 parvi. -- Saturejineae.
Origanum L. Meirami. Dosta.
Thymus L. Ajuruoho. Timjan.
Calamintha Mönch. Käenminttu. Hartimjan.
Clinopodium L. Mäkiminttu. Bergmynta.
3 parvi. -- Scutellarieae.
Scutellaria L. Wuohennokka. Getnos.
Prunella L. Arohumala. Brunell.
4 parvi. -- Nepeteae.
Nepeta L. Kissanminttu. Kattmynta.
Glechoma L. Maahumala. Jordrefva.
Dracocephalum L. Ampiaisyrtti. Draknos.
5 parvi. -- Stachydeae.
Betonica L. Petonia.
Stachys L. Pähkämö. Stinknässla.
Leonurus L. Nukula. Bonässla.
Galeopsis L. Pillike. Blindnässla.
Lamium L. Peippi. Plister.
6 parvi. -- Buguleae.
Ajuga L. Akankaali. Käringkruka.
25 heimo. -- Menyanthaceae. Raatekasveja.
Menyanthes L. Raate. Vattenklöfver.
26 heimo. -- Polemoniaceae. Sinilatvaisia.
Polemonium L. Sinilatwa. Blågull.
(R98: Diapensiaceae:) Diapensia L. Uuwana. Polört.
27 heimo. -- Oleaceae.
Fraxinus L. Saarni. Ask.
28 heimo. -- Asclepiadaceae, Perhokukkaisia.
Cynanchum RBr. Perhokukka. Tulkört.
29 heimo. -- Gentianaceae. Katkerokasveja.
Gentiana L. Katkero. Höstklocka.
Erythraea Pers. Rantasappi. Tusengyllen.
30 heimo. -- Solanaceae. Koisokasveja.
Solanum L. Koiso. Trollbär.
Datura L. Hulluruoho. Spikklubba.
Hyoscyamus L. Willikaali. Bolmört.
31 heimo. -- Personatae. Naamakukkaisia. (R98: Scrophulariaceae - naamakukkaiskasvit.)
1 parvi. -- Verbasceae.
Verbascum L. Tulikukka. Kungsljus.
Scrophularia L. Syyläjuuri. Flenört.
2 parvi. -- Antirrhineae.
Linaria Mill. Ka nnusruoho. Flugblomster.
Veronica L. Tätyruoho, Tädyke. Ärenpris.
Limosella L. Mutayrtti. Dyört.
3 parvi. -- Rhinantheae.
Castilleja L. fil. Kastilja.
Bartsia L. Punakko.
Odontites Hall. Sänkiö. Rödkulla.
Euphrasia L. Silmäruoho. Ögontröst.
Rhinanthus L. Laukku. Penninggräs.
Sceptrum Rudb. Waltikka. Kungsspira.
Pedicularis L. Kuusio. Kallgräs.
Melampyrum L. Maitikka. Kohvete.
4 parvi. -- Orobancheae.
Lathraea L. Suomukka. Fjällrot.
32 heimo. -- Utriculariaceae. Vesiherneisiä. (R98: Lentibulariaceae - vesihernekasvit.)
Utricularia L. Wesiherne. Blåsört.
Pinguicula L. Yökönlehti. Tätört.
33 heimo. -- Primulaceae. Esikköisiä.
1 parvi. -- Roteae.
Lysimachia L. Alpi. Lysing.
Naumburgia Mönch. Wesialpi.
Trientalis L. Metsätähti. Dufkulla.
Glaux L. Rannikki. Strandling.
Samolus L. Punka.
2 parvi. -- Preciae.
Primula L. Esikkö. Vifva.
Androsace L. Nukki. Hillsko.
34 heimo. -- Plantaginaceae. Ratamokasveja.
Plantago L. Ratamo. Grodblad.
Littorella L. Raani. Strandpryl.
35 heimo. -- Plumbaginaceae.
Armeria Willd. Ruohoneilikkä. Trift.
36 heimo. -- Cornaceae. Kanukkaisia.
Cornus L. Kanukka. Kornell.
37 heimo. -- Umbelliferae. Sarjakasveja. (R98: Apiaceae - sarjakukkaiskasvit.)
1 parvi. -- Campylospermae.
Conium L. Katko. Odört.
Myrrhis Scop. Saksankirweli. Kyrfvel.
Chaerophyllum L. Metsäkirweli. Vildkyrfvel.
Anthriscus Pers. Koiranputki. Hundfloka.
2 parvi. -- Orthospermae.
Laserpitium L. Karwasruoho.
Heracleum L. Ukonputki. Björnfloka.
Pastinaca L. Pasternakka. Palsternakka.
Angelica L. Putki. Angelika.
Peucedanum L. Suojuuri. Mjölkrot.
Selinum L. Metsäkumina.
Cenolophium Koch. Tuholatwa.
Haloscias Fr. Rantaputki. Strandfloka.
Libanotis Crantz. Peuranjuuri. Säfserot.
Aethusa L. Hukanputki. Vildpersilja.
Oenanthe L. Pahaputki. Stäkra.
Cicuta L. Keiso. Sprängört.
Aegopodium L. Wuohenputki. Kirskål.
Carum L. Kumina. Kummin.
Pimpinella L. Anisruoho. Bockrot.
Sium L. Sorjanputki. Strätta.
Sanicula L. Sankula. Läkeört.
38 heimo. -- Adoxaceae.
Adoxa L. Tesmanyrtti. Myskört.
39 heimo. -- Aceraceae. Vahterikasveja.
Acer L. Wahteri. Lönn.
40 heimo. -- Nymphaeaceae. Lummenkasveja.
Nymphaea L. Lumme. Neckros.
Nuphar Sm. Upukka. Neckblad.
41 heimo. -- Ranunculaceae. Leinikköisiä.
1 parvi. -- Ranunculeae.
Ranunculus L. Leinikkö. Solögon.
Batrachium Wimm. Sätkin. Grodhår.
Ficaria Hall. Maapähkänä. Korskål.
Myosurus L. Hiirenhäntä. Musrumpa.
2 parvi. -- Anemoneae.
Thalictrum L. Ängelmä. Ängsruta.
Anemone L. Wuokko. Sippa.
Pulsatilla Mill. Käensilmä, Käekkö. Gökskälla.
3 parvi. -- Helleboreae.
Caltha L. Rentukka. Kalfleka.
Trollius L. Kullero. Bullerblomster.
Aquilegia L. Akileia. Akleja.
Aconitum L. Ukonhattu. Stormhatt.
Delphinium L. Kukonkannus. Riddarsporre.
4 parvi. -- Paeonieae.
Actaea L. Konnanmarja. Paddbär.
Paeonia L. Peijoona. Pion.
 
42 heimo. -- Papaveraceae. Unikkokasveja.
Papaver L. Unikko. Vallmo.
Chelidonium L. Keltamo. Svalört.
43 heimo. -- Fumariaceae. Emäkkeisiä.
Corydalis Pers. Kiurunkannus. Nunneört.
Fumaria L. Emäkki. Jordrök.
44 heimo. -- Cruciferae. Ristikukkaisia.
1 parvi. -- Lomenteae.
Bunias L. Ukonpalko. Långrofva.
Raphanus L. Retikka. Rättika.
Cakile Scop. Rantasinappi. Strandsenap.
2 parvi. -- Brassiceae.
Brassica L. Kaali. Kål.
Eutrema RBr. Lapinpalko.
Sinapis L. Narsku. Senap.
Melanosinapis DC. Sinappi. Svartsenap.
3 parvi. -- Sisymbrieae.
Erysimum L. Ukonnauris. Rym.
Sisymbrium L. Pernaruoho. Stillfrö.
Alliaria Adans. Palkolaukka. Lökrym.
Hesperis L. Illakko. Nattviol.
4 parvi. -- Arabideae.
Dentaria L. Hammasjuuri. Tandört.
Cardamine L. Krassi. Ängskrasse.
Arabis L. Pitkäpalko. Glis.
Turritis L. Pölkkyheinä. Räckentraf.
Barbarea RBr. Kanankaali. Vinterkrasse.
Nasturtium RBr. Nenätti. Vattenkrasse.
5 parvi. -- Nucamenteae.
Isatis L. Morsinko. Vejde.
Neslia Desv. Ohraheinä. Korndådra.
6 parvi. -- Lepidineae.
Lepidium L. Nousuruoho. Krasse.
Capsella Mönch. Lutukka. Lomme.
Thlaspi L. Taskuheinä. Skärffrö.
7 parvi. -- Alyssineae.
Camelina Crantz. Kitupellawa. Lindådra.
Alyssum L. Harmio. Grådådra.
Cochlearia L. Kuiriruoho, Kuirimo. Skörbjuggsört.
Draba L. Kynsimö. Vår-älskling.
Subularia L. Äimäruoho. Sylört.
45 heimo. -- Polygalaceae. Linnunruohoisia.
Polygala L. Linnunruoho. Jungfrulin, Fogelört.
46 heimo. -- Balsaminaceae.
Impatiens L. Häpykannus. Springkorn.
47 heimo. -- Tiliaceae. Lehmuskasveja.
Tilia L. Lehmus. Lind.
48 heimo. -- Malvaceae. Malvakasveja.
Malva L. Malwa. Kattost.
49 heimo. -- Geraniaceae. Kurenpolvisia.
1 parvi. -- Geranieae.
Geranium L. Kurenpolwi. Näfva.
Erodium l'Hér. Kurennokka. Kammnäfva.
2 parvi. -- Oxalideae.
Oxalis L. Käenkaali. Harsyra.
3 parvi. -- Lineae.
Linum L. Pellawa. Lin.
50 heimo. -- Hypericaceae. Kuismokasveja.
Hypericum L. Kuismo. Johannisört.
51 heimo. -- Cistaceae.
Helianthemum Mill. Päiwännouto. Solvända.
52 heimo. -- Violaceae. Orvonkukkaisia.
Viola L. Orwonkukka, Orwokki. Viol.
53 heimo. -- Droseraceae. Kihokkikasveja.
Parnassia L. Wilukko. Slotterblomma.
Drosera L. Kihokki. Daggört.
54 heimo. -- Silenaceae. Kohoruohoisia.
1 parvi. -- Lychnideae.
Silene L. Kohoruoho, Kohokki. Silén.
Melandrium Röhl. Ailakki. Blåslyst.
Viscaria Röhl. Terwakko. Tjärblomma.
Lychnis L. Käenkukka. Göklyst.
Agrostemma L. Aurankukka. Klätt.
2 parvi. -- Diantheae.
Dianthus L. Neilikkä. Nejlika.
Gypsophila L. Raunikki. Fänting.
55 heimo. -- Alsinaceae. Tähtimökasveja.
1 parvi. -- Stellarieae.
Malachium Fr. Wata. Sprödört.
Stellaria L. Tähtimö. Stjernört.
Cerastium L. Härkki. Cerast.
Arenaria L. Arho. Sandling.
2 parvi. -- Alsineae.
Halianthus Fr. Rantakaali. Strandportlake.
Alsine Wg. Nätä. Hvitarfve.
Sagina L. Haarikko. Smånarf.
3 parvi. -- Lepigoneae.
Spergula L. Hatikka. Spergel.
Lepigonum Fr. Solmuheinä. Fjällarfve.
56 heimo. -- Elatinaceae. Vesirikkoisia.
Elatine L. Wesirikko. Helting.
57 heimo. -- Cucurbitaceae. Kurkkakasveja. (R98: kurkkukasvit.)
Bryonia L. Koirannauris. Hundrofva.
58 heimo. -- Ribesiaceae. Viinapensaisia. (R98: Grossulariaceae - herukkakasvit.)
Ribes L. Wiinapensas. Vinbär, Ribs. (R98: herukat.)
59 heimo. -- Rhamnaceae. Paatsamaisia.
Rhamnus L. Paatsama. Toste, Brakved.
60 heimo. -- Saxifragaceae. Kivirikkoisia.
Saxifraga L. Kiwirikko, Rikko. Stenbräcka.
Chrysosplenium L. Linnunsilmä. Guldpudra.
61. heimo. -- Crassulaceae. Mehuiskasveja. (R98: maksaruohokasvit.)
Rhodiola L. Ruusujuuri. Rosenrot.
Sedum L. Maksaruoho. Fetört.
Bulliarda DC. Paunikko.
62 heimo. -- Lythraceae. Rantakukkaisia.
Lythrum L. Rantakukka. Fackelblomster.
Peplis. Luhtakaali. Peplis.
63 heimo. -- Oenotheraceae. Helokkikasveja.
Oenothera L. Helokki. Gultraf.
Epilobium L. Horsma. Mjölke.
Circaea L. Welholehti. Hexört.
64 heimo. -- Haloragidaceae. Ärviäisiä. (R98: Haloragaceae - ärviäkasvit.)
Myriophyllum L. Ärwiä. Kamblad.
(R98: Hippuridaceae - vesikuusikasvit:) Hippuris L. Wesikuusi. Hästsvans.
65 heimo. -- Pomaceae. Omenakasveja. (R98: Rosaceae - ruusukasvit.)
Pyrus L. Omenapuu. Apel. (R98: Malus Mill. - omenapuut.)
Sorbus L. Pihlaja. Oxel, Rönn.
Crataegus L. Orapihlaja. Hagtorn.
Cotoneaster Med. Tuhkapuu. Oxbär.
66 heimo. -- Rosaceae. Ruusukasveja.
1 parvi. -- Roseae.
Rosa L. Ruusu. Törnros.
2 parvi. -- Sanguisorbeae.
Agrimonia L. Werijuuri. Åkermönja.
Sanguisorba L. Punaluppu. Blodtopp.
Alchemilla L. Poimulehti. Daggkåpa.
3 parvi. -- Dryadeae.
Rubus L. Watukka. Hallen, Hjortron etc.
Fragaria L. Mansikka. Smultron.
Comarum L. Kurenjalka. Kråkklöfver.
Potentilla L. Hanhenjalka, Hanhikki. Fingerört.
Sibbaldia L. Närwänä.
Geum L. Kellukka. Kummer.
Dryas L. Lapinwuokko. Fjellsippa.
4 parvi. -- Spiraeae.
Spiraea L. Angerwo. Spirea, Kassöta.
67 heimo. -- Drupaceae. Luumarjaisia. (R98: Rosaceae - ruusukasvit.)
Prunus L. Tuomi. Kirs.
68 heimo. -- Papilionaceae. Hernekukkaisia. (R98: Fabaceae - hernekasvit.)
1 parvi. -- Vicieae.
Lathyrus L. Nätkelmä, Nätkin. Vial.
Orobus L. Linnunherne. Gökärter.
Vicia L. Wirna. Vicker.
Ervum L. Wirwilä. Lins.
2 parvi. -- Hedysareae.
Hedysarum L. Lapinnätkin.
3 parvi. -- Astragaleae.
Phaca L. Peuranwirna. Fjellvicker.
Oxytropis DC. Keulankärki. Uddköl.
Astragalus L. Kurenherne. Kloärter.
4 parvi. -- Trifolieae.
Lotus L. Maite. Gigelsärter.
Medicago L. Mailanen. Luzern.
Melilotus Adans. Mesikkä. Honingsklöfver.
Trifolium L. Apila. Väpling.
5 parvi. -- Genisteae.
Ononis L. Orakko. Puktörne.
Anthyllis L. Masmalo. Räfklor.
69 heimo. -- Ericaceae. Kanervakasveja.
1 parvi. -- Vaccinieae.
Myrtillus Gilib. Mustikka. Blåbär.
Vaccinium L. Puola. Lingon.
Oxycoccus Pers. Karpalo. Tranbär.
2 parvi. -- Ericeae.
Arctostaphylos Adans. Sianmarja. Mjölon.
Andromeda L. Suokukka. Blomris.
Cassandra Don. Waiwero. Finnmyrten.
Calluna Salisb. Kanerwa. Ljung.
Phyllodoce Salisb. Kurenkanerwa. Lappljung.
Azalea L. Siekkilö. Azalé.
Rhododendron L. Lapinruusu. Alpros.
Ledum L. Suopursu, Pursu. Squattram.
3 parvi. -- Pyroleae.
(R98: Pyrolaceae - talvikkikasvit:) Pyrola L. Talwilehti, Talwikki. Vintergrön.
(R98: Monotropaceae - mäntykukkakasvit:) Monotropa L. Mäntykukka. Gultopp.
70 heimo. -- Empetraceae. Variksenmarjaisia.
Empetrum L. Wariksen-marja. Kråkris.
71 heimo. -- Euphorbiaceae. Tyränesteisiä.
Euphorbia L. Tyräneste, Tyräkki. Räfmjölk.
Mercurialis L. Sinijuuri. Bingel.
72 heimo. -- Portulacaceae.
Montia L. Hetekaali.
73 heimo. -- Paronychiaceae. (R98: Caryophyllaceae - kohokkikasvit.)
Herniaria L. Tyräruoho. Vägört.
Scleranthus L. Jäsenheinä. Knafvel.
74 heimo. -- Polygonaceae. Tatarkasveja.
Polygonum L. Tatar. Knäfva.
Rumex L. Hierakka. Syra.
Oxyria Hill. Hapro. SyrIing.
Koenigia L. Kurentatar.
75 heimo. -- Thymeleaceae. Näsiäkasveja.
Daphne L. Näsiä. Tibast.
76 heimo. -- Eleagnaceae. Kilsekasveja.
Hippophaë L. Tyrni. Haftorn, Finnbär.
77 heimo. -- Ulmaceae. Jalavakasveja.
Ulmus L. Jalawa. Alm.
78 heimo. -- Urticaceae. Nokkoiskasveja.
(R98: Cannabaceae - hamppukasvit:) Humulus L. Humala. Humle.
Urtica L. Nokkonen. Nässla.
79 heimo. -- Chenopodiaceae. Savikkakasveja.
Atriplex L. Maltsa. Gråmålla.
Blitum L. Muro. Rödmålla.
Chenopodium L. Sawikka. Svinmålla.
Salsola L. Kilokki.
Salicornia L. Suola-yrtti. Glasört.
80 heimo. -- Cupuliferae. Kehtokantaisia.
(R98: Fagaceae - pyökkikasvit:) Quercus L. Tammi. Ek.
(R98: Betulaceae - koivukasvit:) Corylus L. Pähkinäpuu. Hassel.
81 heimo. -- Salicaceae. Pajukasveja.
Populus L. Haapa. Poppel, Asp.
Salix L. Paju. Pil, Vide.
82 heimo. -- Betulaceae. Koivukasveja.
Betula L. Koiwu. Björk.
Alnus Gaertn. Leppä. Al.
83 heimo. -- Myricaceae. Suomyrttisiä.
Myrica L. Suomyrtti. Pors.
84 heimo. -- Coniferae. Käpykasveja.
Pinus L. Petäjä. Furu.
(R98: Cupressaceae - sypressikasvit:) Juniperus L. Kataja. En.
(R98: Taxaceae - marjakuusikasvit:) Taxus L. Marjakuusi. Idgran.
85 heimo. -- Callitrichaceae. Vesitähtisiä.
Callitriche L. Wesitähti. Vattengröna.
86 heimo. -- Ceratophyllaceae. Karvalehtisiä.
Ceratophyllum L. Karwalehti. Flohår.
III. -- Sirkattomia.
87 heimo. -- Equisetaceae. Kortekasveja.
Equisetum L. Korte. Fräken.
88 heimo. -- Polypodiaceae. Saniaisia.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Polypodium L. Imarre. Bergsöta.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Woodsia, RBr. Kiwi-yrtti.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Aspidium Sw. Härkylä. Taggbräken.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Polystichum Roth. Alwejuuri. Skogsbräken.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Cystopteris Bernh. Loikko. Stenbräken.
(R98: Aspleniaceae - raunioiskasvit:) Asplenium L. Hiirenporras. Lånke.
(R98: Hypolepidaceae - sanajalkakasvit:) Pteris L. Sanajalka. Ormbunke.
(R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit:) Struthiopteris Willd. Kotkansiipi. Strutsbräken.
(R98: Blechnaceae - kampasaniaiskasvit:) Blechnum L. Kampasaniain. Kambräken.
(R98: Cryptogrammaceae - liesukasvit:) Allosorus Bernh. Liesu. Krusbräken.
89 heimo. -- Ophioglossaceae. Kärmeenkielisiä.
Botrychium Sw. Noidanlukko. Låsgräs.
Ophioglossum L. Käärmeenkieli. Ormskalle.
90 heimo. -- Isoëtaceae. Lahnaruohoisia.
Isoëtes L. Lahnaruoho. Braxengräs.
91 heimo. -- Lycopodiaceae. Liekokasveja.
Lycopodium L. Lieko. Lummer.
(R98: Selaginellaceae - mähkäkasvit:) Selaginella Spring. Mähkä. Dverglummer.

Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.